กรุณา
ฉันอยากจะรู้
ชื่อของนักร้อง
และเพลง
please
I want to know
the name of the singer
and the song
7250